Gościmy

Odwiedza nas 138 gości oraz 0 użytkowników.

O szkole

 

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI Gimnazjum
Data Temat

27.09.2017r. godz.17.30

Wybór rad oddziałowych. Przekazanie przezwychowawcó informacji o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania.

18.10.2017r. godz.17.30

"Drzwi otwarte".

15.11.2017r. godz.17.30

Wywiadówka śródokresowa.

13.12.2017r. godz.17.30

"Drzwi otwarte" i spotkanie z Radą Rodziców (wigilia, planowanie budżetu, zabawa karnawałowa).

07.02.2018r. godz.17.30

Wywiadówka po I półroczu.

14.03.2018r. godz.17.30

"Drzwi otwarte"

25.04.2018r. godz.17.30

Wywiadówka śródokresowa informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

23.05.2018r. godz.17.30

"Drzwi otwarte" powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI kl. I - III

Data Temat

25.08.2017 r.

godz. 16:30

Spotkanie rodziców klas I z dyrektorem i wychowawcami.
27.09.2017 r. godz. 16.30 Wybór rad oddziałowych. Przekazanie przez wychowawców informacji o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania.
18.10.2017 r. godz. 16.30 "Drzwi otwarte"
15.11.2017 r. godz. 16.30 Wywiadówka śródokresowa.
13.12.2017 r. godz. 16.30  "Drzwi otwarte" i spotkanie z Radą Rodziców (wigilia, planowanie budżetu, zabawa karnawałowa).
07.02.2018 r. godz. 16.30  Wywiadówka po I półroczu.
14.03.2018 r. godz. 16.30 "Drzwi otwarte"
25.04.2018 r. godz. 16.30 Wywiadówka śródokresowa informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
23.05.2018 r. godz. 16.30 "Drzwi otwarte" powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych

 KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI kl. IV - VII

Data Temat
27.09.2017 r. godz. 17.00  Wybór rad oddziałowych. Przekazanie przez wychowawców informacji o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania.
18.10.2017 r. godz. 17.00 "Drzwi otwarte"
15.11.2017 r. godz. 17.00 Wywiadówka śródokresowa.
13.12.2017 r. godz. 17.00 "Drzwi otwarte" i spotkanie z Radą Rodziców (wigilia, planowanie budżetu, zabawa karnawałowa).
07.02.2018 r. godz. 17.00 Wywiadówka po I półroczu.
14.03.2018 r. godz. 17.00 "Drzwi otwarte"
25.04.2018 r. godz. 17.00 Wywiadówka śródokresowa informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
23.05.2018 r. godz. 17.00 "Drzwi otwarte" powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych