Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Współpraca z rodzicami

Szanowni Państwo

 

      W związku z przystąpieniem naszej szkoły do Narodowego programu rozwoju czytelnictwa zapraszamy rodziców do współpracy.

      W celu lepszego poznania zainteresowań czytelniczych waszych dzieci i zapotrzebowania na wybrane pozycje książkowe, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do biblioteki szkolnej, która dokona książkowych zakupów zgodnie z życzeniami naszych młodych czytelników i sugestiami rodziców.

 

  Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dziecka nawyku czytania.

Nie należy zapominać, że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u młodych czytelników zamiłowanie do książek. Wywołanie nawyku regularnego czytania i sprawianie aby książki były dla nastolatka ważne i atrakcyjne może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły.

 

*     Książki rozwijają wyobraźnię młodego człowieka, wzbogacają słownictwo, uczą poprawnego budowania zdań, swobodnego wyrażania myśli.

 

*   Książki wychowują, poprzez dobór odpowiednich treści, porządkują  świat wartości. Czytelnik utożsamia się z bohaterem powieściowym.  Poznając różne wzorce zachowań uczy się odróżniać dobro od zła.  Książki podpowiadają, jak porozumiewać się z rówieśnikami, jak rozwiązywać problemy.

 

* Częste czytanie, to trening zalecany dla młodzieży z dysleksją- pomaga w pokonywaniu trudności ortograficznych i wspomaga prawidłowe budowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych.

 

*  Czytanie pomaga usprawniać procesy zachodzące w mózgu. Młodu człowiek przemęczony wielką ilością bodźców w książce znajdzie wyciszenie i relaks.

  

Pamiętajmy- nie czytamy nie dlatego, że biedniejemy, lecz biedniejemy dlatego, że nie czytamy.

DNR