PONIEDZIAŁEK
chemia BW B304
j.polski LP B304
zaj. z wych. MW B304
matematyka MW B hala
wf RSz/MN Bhala
wf RSz/MN Bhala
religia MK B304
WTOREK
historia MS B304
j. angielski JR B304
j. polski LP B304
wf RSz/MN Bhala
j. niemiecki PK B304
fizyka B304
informatyka MG/MS B304
ŚRODA
chemia BW B304
j. angielski JR B304
j. polski LP B304
matematyka MW B304
muzyka  RK B02
biologia SK B304
j. niemiecki PK B304
CZWARTEK
matematyka MW B304
wf MN B304
j. angielski JR B304
fizyka B304
j. polski LP B304
j. polski LP B304
geografia UM B304
PIĄTEK
j. polski LP B304
biologia SK B304
historia TCh B304
matematyka MW B304
religia MK B304
geografia UM B304
plastyka DSz B304