14 października 2020 r., w Dniu Edukacji Narodowej, odbyło się uroczyste pasowanie dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczęły naukę w klasach pierwszych.

Ze względu na szczególną sytuację, w uroczystości wzięli udział tylko uczniowie, dyrekcja szkoły i wychowawczynie klas.

                                                                                               K. Pasek, E. Swosińska A. Wysocka