TerminTematyka /cel
27.08.2020 r.Spotkanie z rodzicami uczniów klas I oraz wybór rad oddziałowych.
24.09.2020 r.

godz. 17.00 klasy a

29.09.2020 r.

godz. 17.00 klasy b i 6d

30.09.2020 r.

godz. 17.00 klasy c i 7d
Wybór rad oddziałowych. Przekazanie przez wychowawców informacji o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania w klasach II – VIII.
18.11.2020 r.*

godz. 16.30 SP I-IV godz. 17.00 SP V-VIII
Wywiadówka śródokresowa
9.12.2020 r.*

godz. 16.30 SP I-IV godz. 17.00 SP V-VIII
„Drzwi otwarte” i spotkanie z Radą Rodziców (wigilia, planowanie budżetu, zabawa karnawałowa)
03.02.2021 r.*

godz. 16.30 SP I-IV godz. 17.00 SP V-VIII
Wywiadówka po I półroczu
14.04.2021 r.*

godz. 16.30 SP I-IV godz. 17.00 SP V-VIII
Wywiadówka śródokresowa
12.05.2021 r.*

godz. 16.30 SP I-IV godz. 17.00 SP V-VIII
„Drzwi otwarte” powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

*Sposób organizacji może ulec zmianie

Tytuł Rozmiar Pobierz
Kalendarz spotkań 2020/2021 116.90 kb Pobierz Zobacz