loading...

K. Kado A9

M. Połczyńska A12

M. Nowak A3

A. Hoffmann B101

R. Gimzicki B103

M. Wojtalewicz B203

B. Wiśniewska B202

L. Poznań B201

M. Grykier B102

R. Grela C305

A. Teda C304

S. Kwaśna C306

D. Szymanowska C303

P. Kamińska B303

B. Reinke B301

E. Łusiewicz B304

Klasa 4a - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
j.polski BR A9
j.angielski KK A9
zaj. z wych. KK A9
matematyka MGR A9
plastyka DS A9
WTOREK
religia MK A9
wf RSZ B hala
wf RSZ B hala
j.polski BR A9
wdżwr BK A9
technika RG A9
ŚRODA
j.polski BR A9
religia MK A9
matematyka MGr A9
wf RSZ B hala
przyroda MP A9
j.angielski KK A9
CZWARTEK
wf RSZ B hala
j.polski BR A9
matematyka MGR A9
muzyka RK B02
j.angielski KK A9
PIĄTEK
matematyka MGR A9
informatyka MG/MS C207/A7
przyroda MP A9
j.polski BR A9
historia TCH A9

Klasa 4b - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
historia TCH A12
matematyka CP A12
zaj. z wych. MP A12
muzyka RK B02
j.polski AT A12
  WTOREK   
j.angielski JR A12
wf AH B hala
wf AH B hala
matematyka CP A12
j.polski AT A12
plastyka DSz A12
wdżwr BK A12
ŚRODA
matematyka CP A12
j.angielski JR A12
j.polski AT A12
wf AH B hala
informatyka MGR/MS C207/A7
CZWARTEK
religia MK B hala
technika DSz A12
przyroda MP A12
j.angielski JR B02
j.polski AT A12
wf AH B hala
PIĄTEK
matematyka CP A12
przyroda MP A12
religia MK A12
j.polski AT A12

Klasa 4c - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
j.angielski SSz A3
matematyka RG A3
zaj. z wych. MN A3
j.polski BR A3
religia MK A3
WTOREK
wf MN B hala
wf MN B hala
j.polski BR A3
technika DSz A3
matematyka RG A3
wdżwr BK A3
ŚRODA
muzyka RK B02
j.polski BR A3
matematyka RG A3
wf MN B hala
j.angielski SSZ A3
historia MGier A3
CZWARTEK
informatyka MG/MS C207/A7
przyroda MP A3
j.polski BR A3
wf MN B hala
matematyka RG A3
PIĄTEK
j.polski BR A3
religia MK A3
j.angielski SSZ A3
technika DSz A3
przyroda MP A3
szachy MN A3

Klasa 5a - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
matematyka CP B101
j.angielski SSZ B101
zaj. z wych. AH B101
j.polski AT B101
muzyka RK B02
plastyka DSZ B101
WTOREK
technika DSZ B101
informatyka MGR/MS C207/A7
geografia UM B101
historia TCH B101
j.angielski SSZ B101
j.polski AT B101
ŚRODA
wdżwr BK B101
j.angielski SSZ B101
historia TCH B101
matematyka CP B101
wf AH/RGR B hala
wf AH/RGR B hala
CZWARTEK
j.angielski SSZ B101
religia JJ B101
matematyka CP B101
wf AH/RGR B hala
biologia MP B101
j.polski AT B101
PIĄTEK
j.polski AT B101
j.polski AT B101
religia JJ B101
wf AH/RGR B hala
matematyka CP B101

Klasa 5b - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
biologia MP B103
j.polski BR B103
zaj. z wych. RG B103
j.angielski KK B103
WTOREK
religia JJ B103
matematyka RG B103
historia TCH B103
informatyka MGR/MS C207/A7
j.polski BR B103
ŚRODA
j.angielski KK B103
matematyka RG B103
technika DSZ B02
j.polski BR B103
wf AH/RGR B hala
wf AH/RGR B hala
CZWARTEK
matematyka RG B103
historia TCH B103
muzyka RK B103
wf AH/RGR B hala
geografia UM B103
j.polski BR B103
PIĄTEK
religia JJ B103
matematyka RG B103
j.angielski KK B103
wf AH/RGR B hala
j.polski BR B103
plastyka DSZ B103
wdżwr BK B103

Klasa 6a - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
matematyka MW B203
religia JJ B203
zaj. z wych. MW B203
plastyka DSZ B203
j.polski LP B203
wf RSZ/MN B hala
WTOREK
j.polski LP B203
religia JJ B203
j.angielski JR B203
wf RSZ/MN B hala
matematyka MW B203
ŚRODA
j.angielski JR B203
historia MS B203
wf RSZ/MN B hala
j.polski LP B203
biologia SK B203
muzyka RK B02
CZWARTEK
j.angielski JR B203
wf RSZ/MN B hala
j.polski LP B203
matematyka MW B203
technika RGR B203
historia MS B203
PIĄTEK
zaj. sportowe SK/RGR B hala
j.polski LP B203
informatyka MGR/MS B203
matematyka MW B203
geografia AG B203

Klasa 6b - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
j.polski B202
biologia MP B202
zaj. z wych. BW B202
j.angielski SZZ B202
matematyka CP B202
wf RSZ/MN B hala
WTOREK
j.angielski SSZ B202
j.polski B202
matematyka CP B202
wf RSZ/MN B hala
ŚRODA
j.angielski SSZ B202
j.polski B202
wf RSZ/MN B hala
informatyka MGR/MS C207/A7
technika BW B202
matematyka CP B202
CZWARTEK
historia LP B202
wf RSZ/MN B hala
geografia UM B202
religia JJ B202
j.polski B202
muzyka RK B02
PIĄTEK
zaj. sportowe SK/RGR B hala
matematyka CP B202
historia LP B202
j.polski B202
plastyka DSZ B202
religia JJ B202

Klasa 6c - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
j.angielski KK B201
matematyka MW B201
zaj. z wych. LP B201
j.polski LP B201
wf SK/KK B hala
religia JJ B201
WTOREK
biologia MP B201
j.angielski KK B201
j.polski LP B201
matematyka MW B201
historia MS B201
wf SK/KK B hala
ŚRODA
j.polski LP B201
j.angielski KK B201
j.polski LP B201
muzyka RK B02
matematyka MW B201
religia JJ B201
CZWARTEK
matematyka MW B201
j.polski LP B201
plastyka DSZ B201
informatyka MGR/MS A207/A7
wf SK/KK B201
wf SK/KK B201
PIĄTEK
zaj. sportowe SK/RGR  
technika RGR B201
geografia UM B201
j.polski LP B201
historia MS B201

Klasa 6d - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
matematyka MGR B102
j.polski B102
zaj. z wych. MGR B102
historia MS B102
wf SK/KK B hala
j.polski B102
WTOREK
matematyka MGR B102
plastyka DSZ B102
biologia MP B102
geografia UM B102
j.polski B102
wf SK/KK B hala
ŚRODA
historia MS B102
matematyka MGR B102
technika RGR B102
j.polski B102
muzyka RK B02
j.angielski AK B102
CZWARTEK
religia JJ B102
matematyka MGR B102
j.angielski AK B102
j.polski B102
wf SK/KK B hala
wf SK/KK B hala
PIĄTEK
zaj. sportowe SK/RGR B hala
j.angielski AK B102
j.polski B102
informatyka MGR/MS A207/A7
religia JJ B102

Klasa 7a - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
matematyka RG C305
j.polski LP C305
zaj. z wych. RGR C305
wf KKW/RGR B hala
fizyka C305
matematyka RG C305
j.niemiecki PK C305
muzyka RK B02
WTOREK
fizyka C305
historia TCH C305
j.angielski KK C305
j.polski LP C305
wf KKW/RGR B hala
geografia UM C305
religia MK C305
ŚRODA
wf KKW/RGR B hala
wf KKW/RGR B hala
j.angielski KK C305
historia TCH C305
j.polski LP B02
matematyka RG C305
geografia UM C305
zaj. sportowe AH/RGR B hala
CZWARTEK
biologia MP C305
chemia BW C305
religia MK C305
j.polski LP C305
informatyka MGR/MS C207/A7
matematyka RG C305
j.angielski KK C305
PIĄTEK
biologia MP C305
chemia BW C305
matematyka RG C305
j.angielski KK C305
j.polski LP C305
j.niemiecki PK C305
plastyka DSZ C305

Klasa 7b - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
j.polski AT C304
informatyka MGR/MS C207/A7
zaj. z wych. AT C304
wf KKW/RGR B hala
matematyka MW C304
geografia UM C304
muzyka RK B02
plastyka DSZ C304
WTOREK
historia TCH C304
j.polski LP C304
matematyka MW C304
j.niemiecki PK C304
wf KKW/RGR B hala
religia MK C304
j.angielski KK C304
ŚRODA
wf KKW/RGR B hala
wf KKW/RGR B hala
matematyka MW C304
j.angielski KK C304
j.polski AT C304
biologia SK C304
religia MK C304
zaj. sportowe AH/RGR B hala
CZWARTEK
j.angielski KK C304
matematyka MW C304
j.niemiecki PK C304
j.polski AT C304
fizyka C304
geografia UM C304
chemia BW C304
PIĄTEK
j.angielski KK C304
matematyka BW C304
j.polski AT C304
biologia SK C304
chemia BW C304
historia TCH C304
fizyka C304

Klasa 7c - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
historia MS C306
chemia BW C306
zaj. z wych. SK C306
matematyka CP C306
j.polski C306
fizyka C306
wf SK/MN B hala
wf SK/MN B hala
WTOREK
j.niemiecki PK C306
matematyka CP C306
informatyka MGR/MS C207/A7
j.polski C306
biologia SK C306
j.angielski SSZ C306
religia ŁG C306
muzyka RK B02
ŚRODA
j.polski C306
matematyka CP C306
chemia BW C306
geografia UM C306
j.niemiecki PK C306
j.angielski KK C306
wf SK/MN B hala
zaj. sportowe AH/RGR B hala
CZWARTEK
plastyka DSZ C306
matematyka CP C306
j.polski C306
geografia UM C306
j.angielski SSZ C306
religia ŁG C306
fizyka C306
PIĄTEK
j.angielski SSZ C306
j.polski C306
biologia SK C306
matematyka CP C306
wf SK/MN B hala
historia MS C306
szachy MN C306

Klasa 7d - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
j.polski LP C303
j.angielski JR C303
zaj. z wych. DSZ C303
matematyka MW C303
j.niemiecki PK C303
informatyka MGR/MS C207/A7
wf SK/MN B hala
wf SK/MN B hala
WTOREK
matematyka MW C303
j.polski LP C303
fizyka C303
j.angielski JR C303
plastyka DSZ C303
chemia BW C303
historia MGIE C303
religia ŁG C303
ŚRODA
matematyka MW C303
muzyka RK B02
j.angielski JR C303
historia MGIE C303
geografia UM C303
j.polski LP C303
wf SK/MN B hala
zaj. sportowe AH/RGR B hala
CZWARTEK
j.niemiecki PK C303
j.angielski JR C303
fizyka C303
biologia MP C303
matematyka MW C303
j.polski LP C303
religia ŁG C303
PIĄTEK
j.polski LP C303
geografia UM C303
matematyka MW C303
chemia BW C303
wf SK/MN B hala
biologia BW C303

Klasa 8a - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
matematyka AMN B303
j.polski AT B303
zaj. z wych. PK B303
wos MN B303
dor.zawodowe BW B303
j.niemiecki PK B303
WTOREK
matematyka AMN B303
matematyka AMN B303
j.polski AT B303
biologia MP B303
historia TCH B303
religia ŁG B303
wf AH/KK B hala
wf AH/KK B hala
ŚRODA
matematyka AMN B303
j.niemiecki PK B303
j.angielski SSZ B303
j.polski AT B303
wos MN B303
edb MN B303
historia TCH B303
CZWARTEK
matematyka AMN B303
j.angielski SSZ B303
j.polski AT B303
chemia BW B303
religia ŁG B303
fizyka B303
wf AH/KK B hala
PIĄTEK
chemia BW B303
j.angielski SSZ B303
wf AH/KK B303
geografia PK B303
j.polski AT B hala
fizyka B303
informatyka MGR/MS A207/A7
wdżwr BK B303

Klasa 8b - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
chemia BW B301
historia TCH B301
zaj. z wych. BR B301
fizyka B301
j.polski BR B301
dor.zawodowe BW B301
WTOREK
matematyka RG B301
biologia MP B301
j.angielski SSZ B301
religia ŁG B301
fizyka B301
j.polski BR B301
wf AH/KK/RG B hala
wf AH/KK/RG B hala
ŚRODA
matematyka RG B301
wdżwr BK B301
j.polski BR B301
j.niemiecki PK B301
historia TCH B301
informatyka MGR/MS A207/A7
j.angielski SSZ B301
wos TCH B301
CZWARTEK
edb MN B301
matematyka RG B301
j.angielski SSZ B301
religia ŁG B301
j.polski BR B301
chemia BW B301
wf AH/KK/RG B hala
PIĄTEK
matematyka RG B301
j.polski BR B301
wf AH/KK/RG B hala
matematyka RG B301
j.niemiecki PK B301
geografia UM B301
wos TCH B301

Klasa 8c - II półrocze 2020/2021
PONIEDZIAŁEK
edb MN B304
j.niemiecki PK B304
zaj. z wych. B304
j.polski B304
informatyka MGR/MS A207/A7
matematyka MW B304
WTOREK
historia MS B304
matematyka MW B304
j.polski B304
fizyka B304
religia ŁG B304
j.angielski KK B304
wf AH/RGR B hala
wf AH/RGR B hala
ŚRODA
fizyka B304
chemia BW B304
biologia MP B304
matematyka MW B304
j.polski B304
wos TCH B304
dor.zawodowe BW B304
CZWARTEK
j.polski B304
historia MS B304
matematyka MW B304
j.niemiecki PK B304
chemia BW B304
j.angielski KK B304
wf AH/RGR B hala
religia ŁG B304
PIĄTEK
matematyka MW B304
j.angielski KK B304
wf AH/RGR B hala
geografia UM B304
j.polski B304
wdżwr BK B304
wos UM B304