MISTRZOSTWA SZKOŁY KLAS VIII W " KWADRANTA" -  20.10.2020 r.

I miejsce VIII C
II miejsce VIII B
III miejsce VIIIA
A. Hoffman