1. Informuję, że od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I-III wracają do szkoły na zajęcia stacjonarne.
  2. Zajęcia odbywać się będą wg planu I półrocza (nowy plan obowiązywać będzie od II półrocza czyli od 1 lutego 2021 roku).
  3. Dowozy i odwozy uczniów według dotychczasowego rozkładu jazdy (w autobusach jest obowiązek zasłaniania ust i nosa).
  4. Istnieje możliwość wykupienia obiadów dla uczniów w dniach 25-29.01.2021 r., kwota do zapłaty 30.00 zł, płatna do 22.01.2021r. Wpłaty należy dokonać na konto: 72 8945 0002 1300 0491 2000 0060.
  5. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły trzema wejściami:

               - kl. I – wejście od biblioteki (byłej miejskiej)

               - kl. II – wejście główne

               - kl. III – wejście od strony boiska/lodowiska

     6. Proszę zapoznać się z wytycznymi MEiN, MZ i GiS dla klas I – III.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły Alicja Michalska- Nowak