W roku szkolnym 2022/2023 składka na Radę Rodziców wynosi 40,00 zł od ucznia (w przypadku rodzeństwa wpłaca się tylko za jedno dziecko). Wpłaty można dokonać gotówkowo podczas spotkań z wychowawcą lub przelewem wg wzoru: 

nazwa odbiorcy przelewu: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Margoninie 

nr rachunku odbiorcy: 23 8945 0002 1302 2796 3000 0010                                                

w miejscu tytułem wpisuje się: Rada Rodziców 2022/2023, imię i nazwisko dziecka, klasa.

                                                                                

 Przewodnicząca

 Rady Rodziców