Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie otrzymała dofinansowanie w kwocie 76 786 zł w ramach rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania pt. „Posiłek w domu i szkole na lata 2019 – 2023”.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację modułu 3 – doposażenie i poprawę standardu działającej stołówki szkolnej. Szkoła jest jedyną placówką z terenu powiatu chodzieskiego, która otrzymała dofinansowanie. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022. Wniosek został napisany przez p. Alicję Michalską-Nowak.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019 – 2023 jest skierowany do organów prowadzących szkoły podstawowe. Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania. Po uwzględnieniu wkładu własnego organu prowadzącego – Miasta i Gminy Margonin – całkowita kwota przeznaczona na realizację modułu 3 wynosi 96 tyś. zł.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Pragniemy przypomnieć, że Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie może poszczycić się innym spektakularnym sukcesem. Od września 2021 r., po raz kolejny, będzie realizowała projekt PO WER pt.: „Żyj zdrowo, jedz zdrowo, a czas wolny spędzaj na sportowo!”. Niebawem otrzyma dofinansowanie w wysokości 190 tyś. złotych!

Anna Teda