Dyrekcja szkoły
Dyrektor Zespołu Szkół
mgr Alicja Michalska- Nowak
Wicedyrektor do spraw dydaktycznych
mgr Jolanta Rajek
Wicedyrektor do spraw organizacyjnych
mgr Renata Szymanowska