Dyrekcja szkoły
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Margoninie
mgr Alicja Michalska- Nowak
Wicedyrektor do spraw dydaktycznych
mgr Jolanta Rajek