SZTANDAR SZKOŁY

Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm.

Przymocowany jest on do drzewca wykonanego z ciemnego drewna toczonego, zakończonego głowicą w formie srebrnego orła w koronie. Sztandar obszyto złotą taśmą i wykończono złotymi frędzlami.

Główna strona sztandaru (awers) posiada granatowe tło. Centralne miejsce zajmuje wyszywany portret patrona szkoły – astronoma Mikołaja Kopernika. Postać patrona otoczona jest złotym napisem na górze: „ ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA”, na dole „ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MARGONINIE.

Rewers sztandaru jest biało-czerwony. Na tym tle w centrum umieszczono wizerunek orła białego z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Orzeł został wyhaftowany nicią srebrną, zaś korona, dziób i pazury – nicią złotą.

Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach kościelnych, państwowych i regionalnych. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Sposób udekorowania sztandaru / flagi kirem: wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w odległości 1/4 od dołu szerokości. Wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu, przy wchodzeniu do sali lub na miejsce uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

Pochylenie sztandaru pod kątem 45º do przodu w pozycji „Baczność” następuje podczas:

  • wciągania flagi państwowej na maszt,
  • ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,
  • każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawianiu Najświętszego Sakramentu,
  • opuszczania trumny do grobu,
  • składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje, na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.

Poczet sztandarowy

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej.

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną uczniów klas starszych, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, prezentują nienaganną postawę i odznaczają się wysoką kulturą osobistą. Obok zasadniczego składu zostaje również wybrany skład „rezerwowy”.

Ubiór pocztu sztandarowego

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:

  • uczeń chorąży: ciemny garnitur, biała koszula i krawat, ciemne buty
  • uczennice asysta: białe bluzki , ciemne spódnice i obuwie

Insygnia pocztu sztandarowego

  • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
  • białe rękawiczki.

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w sekretariacie szkoły. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez Dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

1 września 1983r. nastąpiło wręczenie szkole sztandaru.

20 grudnia 2010 r. nastąpiło przekazanie szkole nowego sztandaru.

POCZET SZTANDAROWY: 

2023 / 2024 : Franciszek Kado, Agata Grela, Lena Lehmann / Ksawery Kaczmarek

2022 / 2023 : Jan Rudziński, Krzysztofa Dudek, Nikola Zielińska

2021 / 2022 : Bartosz Stachowiak, Bianka Cierzniak, Krzysztofa Dudek

2020 / 2021 : Patryk Wołek, Laura Kaźmierczak, Julia Szuberska

2019 / 2020 : Michał Maciejewski, Laura Kaźmierczak, Julia Szuberska

2018 / 2019 : Igor Starosielec, Bogna Bartecka, Zuzanna Kelm

2017 / 2018 : Igor Starosielec, Bogna Bartecka, Zuzanna Kelm

2016 / 2017 : Igor Starosielec, Bogna Bartecka, Zuzanna Kelm

2015 / 2016 : Kacper Grela, Kaja Miler, Wiktoria Sobolewska

2014 / 2015 : Szymon Mistecki, Eliza Data, Laura Wójcik

2013 / 2014 : Michał Kajzer, Dominika Majchrzyk, Natalia Sobolewska

2012 / 2013 : Jakub Hermaszewski, Katarzyna Domańska, Maja Szymanowska

2011 / 2012 : Jakub Łada, Julia Kruzel, Julia Tonn

2010 / 2011 : Dominik Słodowy, Marta Kowalewska, Zuzanna Łochowicz