KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI  2022/2023

 

   30.08.2022 r.                                     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I oraz wybór rad oddziałowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   28.09.2022 r.                                    Wybór rad oddziałowych. Przekazanie przez wychowawców informacji

godz. 16.30 KL. II - IV                                       o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania.

godz. 17.00 KL. V - VIII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  16.11.2022 r.                                                 Wywiadówka śródokresowa i spotkanie z Radą Rodziców 

godz. 16.30 KL. I - IV                                         ( wigilia, planowanie budżetu, zabawa karnawałowa).

godz. 17.00 KL. V - VIII

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 15.02.2023 r.                                                                    Wywiadówka po I półroczu.

godz. 16.30 KL. I-IV

godz. 17.00 KL. V-VIII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.04.2023 r.                                                                     Wywiadówka śródokresowa.

godz. 16.30 KL. I-IV

godz. 17.00 KL. V-VIII

*Sposób organizacji może ulec zmianie