TerminTematyka /cel
26.08.2021 r.Spotkanie z rodzicami uczniów klas I oraz wybór rad oddziałowych.
29.09.2021 r.

godz. 16.30 kl. II - IV
godz. 17.00 kl. V - VIII

 
Wybór rad oddziałowych. Przekazanie przez wychowawców informacji o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania w klasach II – VIII.
01.12.2021 r.*

godz. 16.30 kl.  I-IV 
godz.  17.00 kl. V-VIII
Wywiadówka śródokresowa i spotkanie z Radą Rodziców ( wigilia, planowanie budżetu, zabawa karnawałowa).
02.02.2022 r.*

godz. 16.30 kl. I-IV
godz. 17.00 kl. V-VIII
Wywiadówka po I półroczu.
13.04.2022 r.*

godz. 16.30 kl. I-IV
godz. 17.00 kl.  V-VIII
Wywiadówka śródokresowa.

*Sposób organizacji może ulec zmianie