KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI  2023/2024

 

   30.08.2023 r.     godz. 16.00                    Spotkanie z rodzicami uczniów klas I oraz wybór rad oddziałowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   27.09.2023 r.                                    Wybór rad oddziałowych. Przekazanie przez wychowawców informacji

godz. 16.30 KL. II - IV                                       o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania.

godz. 17.00 KL. V - VIII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  22.11.2023 r.                                                 Wywiadówka śródokresowa i spotkanie z Radą Rodziców 

godz. 16.30 KL. I - IV                                         ( wigilia, planowanie budżetu, zabawa karnawałowa).

godz. 17.00 KL. V - VIII

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 24.01.2024 r.                                                                    Wywiadówka po I półroczu.

godz. 16.30 KL. I-IV

godz. 17.00 KL. V-VIII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.04.2024 r.                                                                     Wywiadówka śródokresowa.

godz. 16.30 KL. I-IV

godz. 17.00 KL. V-VIII

* Podane terminy mogą ulec zmianie