DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

L.p Sposób organizacji pracy

     Termin dnia wolnego od zajęć edukacyjnych

1. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów szkoły; dla uczniów, których rodzice wyrażą taką wolę, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

14.10.2022 r.

02.11.2022 r.

 02.01.2023 r.

 02.05.2023 r.

 09.06.2023 r.

2. Egzamin ósmoklasisty dla uczniów klas VIII szkoły pod-stawowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I – VII szkoły podstawowej.

23.05.2023 r.

24.05.2023 r.

                                 25.05.2023 r.

3. Rekolekcje

21.12.2022 r.

05.04.2023 r.

                                 22.06.2023 r.