DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Sposób organizacji pracy szkołyDzień wolny od zajęć edukacyjnych
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów szkoły; dla uczniów, których rodzice wyrażą taką wolę, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.15.10.2021 r.
12.11.2021 r.
07.01.2022 r.
18.02.2022 r.
02.05.2022 r.
17.06.2022 r.
Egzamin ósmoklasisty dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I-VII szkoły podstawowej.24.05.2022 r.
25.05.2022 r.
26.05.2022 r.