DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2023 / 2024

L.p Sposób organizacji pracy

     Termin dnia wolnego od zajęć edukacyjnych

1. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów szkoły; dla uczniów, których rodzice wyrażą taką wolę, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

09.10.2023 r.

29.04.2024 r.

 30.04.2024 r.

 02.05.2024 r.

 31.05.2024 r.

2. Egzamin ósmoklasisty dla uczniów klas VIII szkoły pod-stawowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I – VII szkoły podstawowej.

14.05.2024 r.

15.05.2024 r.

                                 16.05.2024 r.

3. Rekolekcje

22.12.2023 r.

27.03.2024 r.

                                 20.06.2024 r.