DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Sposób organizacji pracy szkołyDzień wolny od zajęć edukacyjnych
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów szkoły; dla uczniów, których rodzice wyrażą taką wolę, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.15.10.2021 r.
12.11.2021 r.
07.01.2022 r.
18.02.2022 r.
02.05.2022 r.
17.06.2022 r.