Szkoła Podstawowa w Margoninie właśnie zakończyła realizację Projektu Wyszehradzkiego, w którym nawiązała współpracę ze szkołą z Pragi oraz Orawskiej Jasenicy w Słowacji.

W ramach projektu odbyły się 3 mobilności uczestników. Pierwsza z nich odbyła się we wrześniu w Margoninie, kolejna w listopadzie w Orawskiej Jasenicy oraz ostatnia, w grudniu w Pradze. Uczniowie spali w domach swoich zagranicznych rówieśników. Tematem przewodnim projektu była ekologia i zrównoważony rozwój. Uczestnicy projektu wykonywali zadania związane z ekologiczną turystyką i zdrowym trybem życia, projektowali i szyli ekologiczne ubrania (zakończone pokazem mody), wykonywali świąteczne ozdoby i pierniki oraz obliczali ich koszty. Oprócz zadań projektowych każda mobilność dała szansę również zwiedzić piękne miejsca: Wysokie Tatry i świąteczny klimat Pragi. Realizacja projektu pozwoliła jego uczestnikom nawiązać nowe przyjaźnie, przełamać bariery językowe, rozwijać umiejętności życiowe i radzenia sobie ze stresem oraz samodzielność.

Koordynator i autor projektu

Katarzyna Kado

módna prehliadka (youtube.com)

Praha (youtube.com)

The Primary School in Margonin has just completed the Visegrad Project, in which it established cooperation with a school from Prague and Orava Jasenica in Slovakia.

There were three mobilities of participants as part of the project. The first one took place in September in Margonin, the next one in November in Orawska Jasenica and the last one in December in Prague. Students slept in the homes of their foreign peers. The main theme of the project was ecology and sustainable development. Project participants performed tasks related to ecological tourism and a healthy lifestyle, designed and sewed ecological clothes (completed with a fashion show), made Christmas decorations and gingerbread and calculated their costs. In addition to design tasks, each mobility also gave us the opportunity to visit beautiful places: the High Tatras and the festive atmosphere of Prague. The implementation of the project allowed its