W celu zainteresowania uczniów poezją, rozbudzania wrażliwości na piękno słowa, uczenia rywalizacji w przyjaznej atmosferze, zorganizowano konkurs recytatorski dla klas I-III pt. „Pośmiejmy się sami z siebie”. Konkurs odbył się 12 maja 2022 r.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie przystąpiła w dniu 29.03.2022 r. do V Międzyszkolnego Turnieju Języka Angielskiego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. St. Staszica w Chodzieży.

WYNIKI KONKURSU SZKOLNEGO
"NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA"

Wyniki konkursu plastycznego klas I - III

"NIEBO KOPERNIKA"