Szanowni Rodzice!

Opieka stomatologiczna nad uczniami Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  w Margoninie będzie sprawowana przez lekarza dentystę zatrudnionego w Mediroot Urszulę Korzeniowską, ul. Św. Wojciecha 16, Wągrowiec.

W myśl rozporządzenia wszyscy uczniowie objęci są ww. opieką stomatologiczną. Rezygnacja z udziału w przeglądzie stomatologicznym i fluoryzacji winna być złożona w formie pisemnej do 17 grudnia 2021r. Ewentualną rezygnację należy złożyć u wychowawców klas ( druk rezygnacji poniżej).

Opieka stomatologiczna w szkołach staje się głównym punktem w podnoszeniu świadomości prozdrowotnej oraz edukacji uczniów i rodziców. Ma ona na celu uświadomienie ile chorób ogólnoustrojowych m. in. cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe m. in. choroba tętnic wieńcowych, zawał serca i udar mózgu, a także przewlekła choroba nerek, reumatoidalne zapalenie stawów itp. jest związane z chorobami zębów. Należy zwrócić uwagę, że zęby osadzone w kości, która jest bogato unaczyniona mogą powodować nadkażenie innych narządów.

USTAWA z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami zapewnienia uczniom szkół podstawowych i ponad podstawowych opiekę stomatologiczną przez organy prowadzące szkołę. Podmioty Lecznicze działające w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia realizujące porozumienie mają natomiast za zadanie przeprowadzić zabiegi profilaktyczne. Uczeń ma ustawowo przydzieloną zgodę na profilaktykę. ( badanie stomatologiczne oraz zabieg lakierowania zębów.) Jeżeli rodzic nie wyrazi chęci aby jego dziecko miało zapewniony przegląd i lakierowanie zębów, wyraża pisemny sprzeciw, który powinien zostać dostarczony do szkoły. Wszystkie dane przekazane przez szkole służą do przeprowadzenia opieki stomatologicznej w szkole zgodnie z ustawa 12 kwietnia 2019 roku.

Ważne pojęcia, w celu zrozumienia profilaktyki

Lakierowanie zębów to prosta i szybka procedura nakładania substancji bogatej we fluor na zęby. Nie wiąże się z naruszaniem ciągłości tkanek, co skutkuje bezbolesnością oraz brakiem potrzeby znieczulenia. Zabieg fluoryzacji jest jedną z najważniejszych procedur w zapobieganiu próchnicy. Fluor jest jedynym składnikiem ,który wbudowuje się w zęba, wypełnia braki powstałe wskutek działania szkodliwych czynników. Dzięki temu szkliwo zęba staje się bardziej odporne na działanie bakterii.

Próchnica zębów to długotrwały proces, który polega na demineralizacji , rozkładzie twardych tkanek zęba. ( Pod wpływem ubocznych produktów metabolizmu bakterii dochodzi do zabierania składników zęba) Do rozwoju próchnicy dochodzi, kiedy jednocześnie zaistnieją cztery czynniki:

1) bakterie

2) cukry

3) podatność zębów

4) czas

Każdy z wymienionych elementów jest czynnikiem koniecznym, ale samodzielnie nie wystarczającym do powstania próchnicy, dlatego tylko przy zestawieniu tych elementów możemy mówić o warunkach do rozwoju próchnicy. Próchnica powstaje znacznie szybciej u dzieci niż u dorosłych, na co maja wpływ wymienione czynniki.

Po przeprowadzonym badaniu ucznia, każdy rodzic otrzyma diagram zębowy z naniesionymi informacjami :

1) zęby wymagające leczenia,

2) zęby, które należy usunąć

3) informacje o potrzebnie leczenia ortodontycznego (jeżeli występuje wada zgryzu) jesteśmy kliniką, która w dużym stopniu zajmuje

    się leczenie ortodontycznym więc lekarze są odpowiednio przeszkoleni aby rozpoznać wady zgryzu.

4) potrzebę wycięcia wędzidełek np. języka ( jeżeli dziecko ma problemy w wymową logopeda dopiero po usunięciu przeszkody jaką

    jest zbyt krótkie wędzidełko języka może prawidłowo przeprowadzić leczenie logopedyczne 5) zmiany, które wymagają konsultacji

    chirurga stomatologa, np. włókniaki, naczyniaki itp.

    Badanie wraz z opisem stanowi dokument, z którym mogą się Państwo zgłosić do dowolnie wybranego lekarza już w celu leczenia.