Informujemy, że obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od dnia 12.09.2022 r.

Rodzice uczniów korzystających z dożywiania, proszeni są o złożenie stosownej deklaracji na rok szkolny 2022/2023 (druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie).

Stołówka (margonin.edu.pl)