Uczniowie klas 4 Szkoły Podstawowej w Margoninie przystąpili do programu antynikotynowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie” opracowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Celem programu jest zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących.  Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci i młodzieży. Program obejmuje przeprowadzenie 6 lekcji z uczniami oraz 2 spotkań z rodzicami. W ramach programu szkoła ma zapewniony dostęp do materiałów edukacyjnych w formie on-line, kart pracy.  

                                                                                                          Sylwia Kowalewska

                                                                                                          Anna Teda