Obiady w szkole w roku szkolnym 2023 / 2024

Informujemy, że obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od dnia 13.09.2023 r.

Rodzice uczniów korzystających z dożywiania, proszeni są o złożenie stosownej deklaracji na rok szkolny 2023/2024 (druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie).