Tradycyjnie przed feriami zimowymi wszyscy uczniowie spotkali się z panią nadkomisarz Elżbietą Żulewską z KPP w Chodzieży.

Tym razem uczniowie wzbogacali swoją wiedzę o zasadach warunkujących radosny i bezpieczny przebieg zimowego wypoczynku. Drugim bardzo istotnym tematem poruszanym podczas spotkania były zagrożenia w Internecie i  sposoby dbania o bezpieczeństwo w sieci.                                                   

 A. Sienkiewicz