WYNIKI szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego:

Nazwa użytkownika

Liczba punktów

Kwalifikacja

do etapu rejonowego

wkg12323

23

nie

wkg62244

25

nie

wkg44550

20

nie

wkg41528

32

nie

wkg76814

22

nie

Szkolna Komisja Konkursowa:

Renata Szymanowska

Urszula Mroczyńska