WYNIKI szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Nazwa użytkownika

Liczba punktów

Kwalifikacja do etapu

rejonowego

wkjp11721

40

tak

Szkolna Komisja Konkursowa:

Ewa Łusiewicz

Barbara Reinke