W celu zainteresowania uczniów poezją, rozbudzania wrażliwości na piękno słowa, uczenia rywalizacji w przyjaznej atmosferze, zorganizowano konkurs recytatorski dla klas I-III pt. „Pośmiejmy się sami z siebie”. Konkurs odbył się 12 maja 2022 r.

Uczniowie przygotowali się bardzo dobrze i występy przebiegały na wysokim poziomie. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy dostali słodki upominek.

I miejsce:      Paweł Kranc IIIa

                     Jerzy Lauk Ib

II miejsce:    Zofia Kwiatkowska IIa

                     Nela Polcyn IIa

III miejsce:  Eliana Wiśniewska IIa

                     Maria Laskowska IIc

                     Julia szumna Ia

                     Oliwia Mielcarek Ib

                     Tymon Nycek Ib

Wyróznienia:

Jan Lege Ib

Maja Moszczyńska IIIb

Marcin Nowicki Ib

Wojciech Pituła Ia

Anika Prech Ib

Zofia Ptakowska IIIa

Blanka Rutkowska Ib

Marika Rybacka Ia

Igor Wełnic Ia

 

                                                                                        Organizator konkursu

                                                                                             Anna Sawińska