Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Margoninie zorganizowali zbiórkę karmy na rzecz zwierząt ze schroniska w Margoninie. Inicjatorką akcji była uczennica klasy 7b – Małgorzata Bączkowska.

Celem akcji była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku oraz kształtowanie wrażliwości i postawy empatycznej wśród uczniów. W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano: 185 kg karmy suchej, 65 kg karmy mokrej, obroże przeciw pchłom i kleszczom, smycze, legowisko i zabawki dla zwierząt.

Serdecznie dziękujemy za udział w naszej akcji!

Anna Teda