Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska, promowaniem postaw ekologicznych, szczególnie tych, które związane są z ograniczaniem odpadów. 

Uczniowie kl. II a, realizując hasło kampanii „Myślę, więc nie śmiecę”, posprzątali teren wokół szkoły i zebrali kilka worków odpadów. Tego dnia rozszyfrowywali też znaczenie zwrotu „zero waste” i wyjaśniali na czym polega stosowanie w życiu zasad 5 R. Dzień poświęcony działaniom ekologicznym  zakończyli konstruowaniem „śmieciowych potworów”, które wykonywali z różnych zużytych opakowań.

E. Swosińska