13 czerwca uczniowie klas drugich zwiedzali Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. To miejsce, gdzie zgromadzono niezwykłe obiekty i muzealia architektury wiejskiej.

Można tam zobaczyć chałupy, zabudowania gospodarcze, wiatraki, kościół, remizę strażacką, dawną szkołę i liczne obiekty małej architektury. W czasie zwiedzania uczniowie uczestniczyli w warsztatach wypieku wafli i odbyli przejażdżkę bryczką.

K. Pasek, P. Matuszak, E. Swosińska