Bank Spółdzielczy w Chodzieży, w tym roku szkolnym, po raz drugi był organizatorem Międzyszkolnego Konkursu „Mistrz SKO”.

Do konkursu mogły przystąpić szkoły, przy których działają Szkolne Kasy Oszczędności. Celem konkursu była edukacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych w zakresie różnych form oszczędzania oraz pogłębiania więzi środowisk szkolnych z Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży, a zwłaszcza : propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO, upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, popularyzowanie wiedzy o działalności banku, kształtowanie świadomych postaw konsumenckich z zakresie usług finansowych.

Nasza szkoła znalazła się wśród laureatów, zajmując II miejsce. Na wynik składała się suma punktów uzyskanych przez szkołę za poszczególne etapy tego konkursu. Zwycięzcy szkolnych konkursów reprezentowali szkołę w finale.

Wyniki konkursów etapu szkolnego:

Konkurs wiedzy o banku i finansach w klasach IV - VIII

I miejsce Bartosz Włodarski z kl. Vc (oraz I miejsce etap międzyszkolny)

II miejsce Zofia Kwiatkowska z kl. IVa

III miejsce Liliana Milejska i Paweł Kranc z klasy Va

Konkurs recytatorski o oszczędzaniu w klasach I – III

I miejsce Julia Gaudyn z kl. IIa (V miejsce etap międzyszkolny)

II miejsce Marcelina Żurek z kl.Ia i Antonina Majdak z kl. IIa

III miejsce Sandra Pinkowska z kl.Ib i Piotr Teda z kl. IIa

Konkurs na prezentację multimedialną „SZKOLNY REPORTER” w klasach IV - VIII

I miejsce Justyna Wegner z kl. Va

Konkurs plastyczny na projekt karty płatniczej w klasach I – III

I miejsce Julia Gaudyn z kl. IIa

II miejsce Zuzanna Ciepłuch z kl.IIa i Antonina Leśko z kl. IIIa

III miejsce Gabriela Chrząszczak z kl. IIIa

Konkurs plastyczny przedstawiający postać z bajki „Opowiedział dzięcioł sowie” w klasach I - III

I miejsce Nadia Górzna z kl. Ib

II miejsce Marcelina Żurek z kl. Ia

III miejsce Milena Kryk z kl. IIc

Konkurs na systematyczne oszczędzanie

I miejsce Franciszek Budny z kl. IIa

II miejsce Iga Kulczyńska z kl. Ia

III miejsce Kuba Ignaczak z kl. IIa

Dla zwycięzców i uczestników konkursów Bank Spółdzielczy w Chodzieży przygotował upominki.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Opiekun SKO

Elżbieta Kurzawa