ZASADY DZIAŁANIA SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI – SKO

Działalność SKO jest oparta na współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży, oddział Margonin.

Członkami SKO są chętni uczniowie z naszej szkoły jak również wychowawcy klas.

Opiekunem SKO – pani Patrycja Matuszak.

Bank wystawia rachunek oszczędnościowy na szkołę i nauczyciela upoważnionego przez dyrektora szkoły (opiekuna SKO). Na rachunek wpłacane są zbiorczo oszczędności uczniów. Indywidualne wpłaty rejestrowane są natomiast na książeczce której właścicielem jest członek SKO.

CELEM SKO JEST:

- propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów szkoły

- kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania

- racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi

- kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza

DZIAŁALNOŚĆ SKO TO:

- przyjmowanie nowych członków do SKO

- dokonywanie wpłat i wypłat na książeczkach indywidualnych (wypłaty – po wcześniejszej wiadomości od rodziców – poprzez e-dziennik)

- dokonywanie wpłat i wypłat na książeczkach indywidualnych ( wypłaty po wcześniejszej wiadomości od rodziców - poprzez e - dziennik); opiekun SKO ma tydzień czasu na wypłatę,

- organizowanie konkursów propagujących oszczędzanie

- udział w konkursach organizowanych przez Bank Spółdzielczy

- nagradzanie najsystematyczniej oszczędzających (czerwiec)

ZASADY UCZESTNICTWA:

- do SKO może należeć każdy chętny uczeń z klas I - VIII

- dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna. Książeczka jest wystawiana imiennie

- uczeń dokonuje wpłat na książeczkę SKO do opiekuna SKO

- wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko opiekun SKO. Na książeczkę można wpłacać każdą kwotę, nie mniej jednak niż 1 zł

- wpłaty przyjmowane są w dniach nauki szkolnej

- opiekun przyjęcie pieniędzy od ucznia potwierdza wpisem do książeczki SKO i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi dla każdego członka SKO

- w przypadku zgubienia książeczki SKO, uczeń musi zgłosić się do opiekuna, który

na podstawie karty wpłat i wypłat wystawi nową książeczkę SKO

- szkolny opiekun SKO przyjmuje oszczędności i systematycznie wpłaca je do Banku Spółdzielczego

- uczeń ma prawo do wypłacenia pieniędzy ze swojej książeczki, jeśli tego nie uczyni oszczędności przeniesione zostaną na następny rok szkolny.

SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO OSZCZĘDZANIA W SKO!

 

                                                                                                  Opiekun SKO

                                                                                                 Patrycja Matuszak

 

Wyprawka szkolna pierwszoklasisty 2023 / 2024

W piórniku:

 • 2 ołówki (grubsze, trójkątne)

 • kredki ołówkowe Bambino lub Kidea

 • długopis wymazywalny

 • nożyczki

 • temperówka

 • gumka do ścierania

 • linijka

 • klej w sztyfcie lub w taśmie

 • karteczki post-it (zakładki indeksujące)

Zeszyty:

 • zeszyt w 3 linie (16 K, zwrócić uwagę, aby linie występowały co 5 mm i najlepiej, gdy nie są identyczne, jest na przemian jedna cienka linia, najczęściej błękitna, i dwie grubsze, przeważnie czerwone, bez marginesów). Gramatura zeszytu powinna być 90g/m

 • zeszyt w kratkę 16 K, bez marginesów, gramatura 90

 • zeszyt gładki 60 K

Bloki:

 • 2 bloki rysunkowe: białe i kolorowe A4

 • 2 bloki techniczne: białe i kolorowe A4

Przybory plastyczne:

 • farby plakatowe i akwarelowe (12 kolorów)

 • plastelina (12 kolorów)

 • kredki świecowe/pastelowe

 • pisaki

 • kubeczek do wody

 • klej Magic w płynie

 • pędzelki różnej grubości ( 4 sztuki)

 • papier kolorowy - wycinanka

Inne:

 • teczka A4

 • segregator + koszulki A4 (ok 30 sztuk)

 • podkładka na stolik

 • chusteczki higieniczne

 • rolka ręcznika papierowego, ściereczka

Strój na wychowanie fizyczne:

 • biała koszulka

 • granatowe spodenki

 • buty sportowe z jasną podeszwą

Strój galowy:

 • biała bluzka, koszula

 • ciemne (granatowe lub czarne) spodnie, spódnica

Zeszyty, segregator, strój gimnastyczny i inne elementy wyposażenia powinny być podpisane.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozmową telefoniczną z dnia 17.05.2019 r. wysyłam informację dotyczącą aplikacji Dzienniczek+.

Problem z działaniem aplikacji mobilnej Dzienniczek+ jest nam znany i został już zgłoszony do Działu Produkcji. Aktualizacja naprawcza poprawiająca działanie aplikacji zostanie wprowadzona pod koniec maja. Do tego czasu proszę, by korzystali Państwo z dostępu do informacji o postępach dziecka poprzez witrynę komputerową UONET+. Po aktualizacji prawdopodobnie konieczne będzie odświeżenie danych w aplikacji, w związku z tym poniżej przesyłam informację w jaki sposób odświeżyć dane:

 

1. Otwieramy ustawiania w urządzeniu mobilnym (nie w aplikacji)

2. Wyszukujemy aplikacji Dzienniczek+.

3. Wyszukujemy opcji (są różne w zależności od oprogramowania i jego wersji) mogą występować jako: przechowywanie/pamięć/dane.

4. Otwieramy tę opcję i klikamy: wyczyść dane/wyczyść pamięć.

5. W tym momencie możemy ponownie zarejestrować urządzenie, zalogować się do aplikacji i włączyć ponownie powiadomienia.

W razie problemów z logowaniem na wersji komputerowej poniżej zamieszczam poradę:

Z poważaniem
Stołyhwo Dawid

numer infolinii firmy Vulcan tel./faks: 71 757 29 29

Kalendarz dni wolnych od nauki w roku szkolnym 2023 / 2024

01.11.2023 r.  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

11.11.2023 r. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

23.12. - 31.12.2023 r. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

06.01.2023 r. ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

12.02. - 25.02.2024 r. FERIE ZIMOWE

28.03. - 02.04.2024 r. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

01.05.2024 r. ŚWIĘTO PRACY

03.05.2024 r. ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

30.05.2024 r. BOŻE CIAŁO

21.06.2024 r. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022 / 2023

22.06. - 31.08.2024 r. FERIE LETNIE

E-dziennik UONET+ dla rodziców

Przede wszystkim szybka, wygodna komunikacja ze szkołą

Dzięki temu, że użytkownikami dziennika elektronicznego systemu UONET+ są wszyscy członkowie szkolnej społeczności i wszyscy mają w nim swoje konta możliwe jest bardzo łatwe zorganizowanie wymiany informacji pomiędzy dowolnymi członkami tej społeczności za pomocą komunikatów przypominających e-maile. Komunikowanie się ze szkołą nie wymaga od Ciebie znajomości adresów e-mail. System umożliwia umożliwiających łatwe adresowanie wybranej grupy użytkowników dziennika elektronicznego (np. od wychowawcy do wszystkich rodziców uczniów klasy 2A, od nauczyciela danego przedmiotu do wybranych rodziców, rodzica do nauczycieli i wychowawcy itp.).

Szybki podgląd danych dotyczących dziecka

Dane rejestrowane przez nauczycieli takie jak tematy zrealizowanych lekcji, wpisy dotyczące obecności oraz oceny i uwagi są natychmiast po ich wprowadzeniu dostępne dla rodziców. Oczywiście ma do nich również dostęp uczeń. Przy okazji po zalogowaniu do systemu rodzice i uczniowie mają dostęp do planu lekcji.

Bezpieczeństwo i rozwój dziecka

Dzięki systemowi UONET+ możesz bez jakiejkolwiek zwłoki dowiedzieć się o tym, że Twoje dziecko nie dotarło do szkoły i podjąć odpowiednie działania, jeśli przyczyna nieobecności nie jest Tobie znana. W systemie UONET+ możesz na bieżąco obserwować postępy swoich dzieci i wszelkie dodatkowe informacje związane z ich codzienną nauką, w tym również innymi działaniami, w jakie angażują się w szkole. Otwiera to możliwości aktywnego wspierania Twoich dzieci w codziennej edukacji i wykazywania zainteresowania ich pracą i rozwojem. Jednocześnie szybko możesz reagować na problemy, jeśli się pojawiają.

Bądź przygotowany do rozmowy

Dzięki dziennikowi elektronicznemu podczas bezpośrednich spotkań wychowawcą nie tracisz czasu na otrzymanie znanych już Tobie informacji o ocenach frekwencji, osiągnięciach i uwagach. Możesz wraz z nauczycielem skupić się na merytorycznej rozmowie, czyli na prawdziwej, obustronnej komunikacji. Zastąpi ona jednostronny przekaz informacji od wychowawcy, który ma miejsce podczas tradycyjnych konsultacji rodziców z nauczycielami.

By budować dobre relacje i owocną współpracę

Często słyszy się głosy, że nic nie może zastąpić bezpośrednich spotkań nauczycieli i rodziców. To pewnie prawda, ale każdy kto wie, jaka jest frekwencja na spotkaniach z rodzicami musi zauważać, że spotkania te jako jedyna formuła wymiany informacji pomiędzy szkołami a rodzicami zwyczajnie przestają spełniać swoją rolę w dzisiejszym zaganianym świecie. Pamiętaj, że dziennik elektroniczny nie jest po to, żeby zlikwidować spotkania nauczycieli z rodzicami, ale po to, aby ułatwić ich codzienne kontakty.

Wygoda użytkowania

UONET+ zapewnia uprawnionym osobom dostęp do wszystkich danych uczniowskich nie tylko w ramach jednej szkoły, ale również w ramach zespołu szkół, a nawet szkół zlokalizowanych w danej gminie. Masz dwoje dzieci w jednej szkole? Nie musisz pamiętać dwóch loginów i haseł. Za pomocą jednego logowania będziesz mieć dostęp do danych o dwójce Twoich dzieci.