Pomagamy dzieciom nie zapominamy o starszych, chorych i niepełnosprawnych!

Zrozumieć starość…

28 października  2021 roku klasa II c uczestniczyła w warsztatach przygotowanych przez zespół CREO na temat starości.

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ,,Nie lękajcie się” i 43 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową uczniowie na lekcjach religii poznawali postać tego Wielkiego Polaka.

Uczniowie z koła historycznego wzięli udział w akcji „Szkoła Pamięta”. Jest to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki, która ma na celu upamiętnić ważne osoby i wydarzenia dla lokalnej społeczności. Akcja odbywa się w czasie, kiedy w szczególny sposób wspominamy naszych zmarłych bliskich.

Podkategorie