Wykaz podręczników w roku szkolnym 2022 / 2023.

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

w załączeniu przesyłam list Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Uprzejmie proszę o przekazanie listu nauczycielom, rodzicom i uczniom. 

Pamięć o powstańcach

Już po raz trzeci uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Margoninie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji "BohaterON". "BohaterON" to projekt mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Jego zadaniem jest edukować społeczeństwo, ukazując nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje Powstańców.

Mamy defibrylator

Ze środków zebranych podczas III Margonińskiego Biegu Charytatywnego zakupiliśmy 2 defibrylatory: terapeutyczny i szkoleniowy za kwotę 5660 zł. Dzięki pomocy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Margoninie, pozyskaliśmy również 3 elektrody do defibrylatora szkoleniowego.

Podkategorie