Tematyka profilaktyki uzależnień była przedmiotem przeprowadzonych przez terapeutę i pedagoga panią Małgorzatę Kozłowską warsztatów dla uczniów klas III.

Podczas spotkań zostały zrealizowane treści kształtujące właściwe postawy wobec zagrożeń oraz treści służące zwiększeniu kompetencji dzieci w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących zdrowia.  

A. Sienkiewicz