Uczniowie z koła historycznego przystąpili do „Projektu Krokus”. Jest to inicjatywa irlandzka, w której obecnie uczestniczy kilka krajów europejskich.

Pomagamy dzieciom nie zapominamy o starszych, chorych i niepełnosprawnych!

Zrozumieć starość…

28 października  2021 roku klasa II c uczestniczyła w warsztatach przygotowanych przez zespół CREO na temat starości.

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ,,Nie lękajcie się” i 43 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową uczniowie na lekcjach religii poznawali postać tego Wielkiego Polaka.

Podkategorie